Ph.d.

Ph.d.-projekter

Der er løbende blevet skrevet ph.d.-projekter om byhistoriske emner ved centret. Centret har stået for vejledningen, og de ph.d.-studerende har gennem deres projekter bidraget til centrets forskning.

Aktuelle projekter

  • Kristian Buhl Thomsen:
    Strategier og ideologier i den danske sanerings og byfornyelsespolitik 1939-1990.
    Stipendiet løber fra 2011 til 2014
    Se mere information og find projektbeskrivelsen her.

 

Tidligere projekter

  • Kellsal, Philip: Crisis and Change: The Development of Dutch-Danish Maritime Trade 1639–1755, 2007. (Delvis tilknytning til centret).
  • Mortensen, Mette Tapdrup: Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos ca. 1880-1960'erne, 2010.   Projektet er publiceret i Den digitale udgivelsesrække.
  • Stokholm, Jeppe Norskov: Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860 til 1920, 2010. Se omtale fra maj 2010 her.