Medlemmer

Medlemmer af komitéen

Jørgen Mikkelsen

Formand, Dansk Komité for Byhistorie.
Arkivar, seniorforsker, Rigsarkivet.

Læs mere
 

Gregers Algreen-Ussing

Professor emer., Kunstakademiets Arkitektskole.

Berit Guldmann Andersen

Projektkoordinator, cand.mag., Den Gamle By.

Benno Blæsild

Museumsdirektør, Fregatten Jylland.

Henning Bro

Stadsarkivar, ph.d., Frederiksberg Stadsarkiv.

Harry Christensen

Fhv. arkivar og seniorforsker, Landsarkivet for Nørrejylland.
Revisor, Dansk Komité for Byhistorie.

Søren Bitsch Christensen

Stadsarkivar, ph.d., Aarhus Stadsarkiv.
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.

Vibeke Dalgas

Fhv. professor, arkitekt M.A.A., Bjärred.

Ole Degn

Fhv. arkivar, dr.phil., Landsarkivet for Nørrejylland.
Kasserer, Dansk Komité for Byhistorie.

Peter Dragsbo

Fhv. overinspektør, Museet på Sønderborg Slot.

Inger Dübeck

Fhv. professor, dr.jur., Afdelingen for Privatret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Torben Ejlersen

Fhv. arkivar, Københavns Stadsarkiv.

Rolf Engell

Arkivar, cand.phil., Landsarkivet for Nørrejylland.

John Erichsen

Fhv. overinspektør, Vesterborg.

Jørgen Fink

Lektor, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet og leder af Center for Erhvervshistorie.

Henrik Fode

Administrator, mag.art., Århus Byhistoriske Fond.

Allan Leth Frandsen

Projektchef, museumsinspektør, Den Gamle By.

Kim Furdal

Overinspektør. cand.mag., Museum Sønderjylland.

Helge Gamrath

Professor emer., dr.phil., Historiestudiet, Aalborg Universitet.

Hans Schultz Hansen

Seniorforsker, Landsarkivet for Sønderjylland.

Peter Wessel Hansen

Ph.d.-studerende, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Henrik Harnow

Museumschef, ph.d., Danmarks Jernbanemuseum.

Asbjørn Hellum

Rigsarkivar, Rigsarkivet.

Lars N. Henningsen

Fhv. arkivar, dr.phil., Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Peter Henningsen

Direktør, dr.phil., Frilandsmuseet.

Ole Hyldtoft

Fhv. lektor, dr.phil., Saxo-instiuttet, Københavns Universitet.

Sven Illeris

Professor, dr.scient, Roskilde Universitetscenter.

Jørgen Elsøe Jensen

Professor, dr.scient., Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.

Mikkel Leth Jespersen

Museumsinspektør, Kulturhistorie Aabenraa, Museum Sønderjylland.

Caspar Jørgensen

Specialkonsulent, cand.mag., Kulturarvsstyrelsen.

Lars Kjær

Historiker, cand. mag., København

Bodil Møller Knudsen

Arkivar, Byarkivet Horsens.

Hans Krongaard Kristensen

Lektor, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, Moesgård.

Ulrik Langen

Professor, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

John T. Lauridsen

Forskningschef, dr.phil., Det Kongelige Bibliotek.

Anneken Appel Laursen

Museumsinspektør, cand. mag, Den Gamle By.

Thomas Lyngby

Museumsinspektør, ph.d., Frederiksborgmuseet.

Karin Lützen

Lektor, Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter.

Per Kristian Madsen

Museumsdirektør, Nationalmuseet.

Mette Tapdrup Mortensen

Museumsinspektør, ph.d., Kroppedal Museum.

Anders Monrad Møller

Dr.phil., København.

Jørgen Mührmann-Lund

Post doc., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Per Grau Møller

Lektor, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet, Odense.

Henrik Gjøde Nielsen

Ph.d.-stipendiat, Institut for Kultur og Globale Studier (SAMF), Aalborg Universitet.

Tore Nyberg

Fhv. lektor, fil.dr., Syddansk Universitet, Odense.

Jacob Ingemann Parby

Museumsinspektør, Københavns Museum.

Morten Pedersen

Post.doc., Institut for Historie, Syddansk Universitet.
Aktuelt projekt: When China awakens... Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig

Bjørn Poulsen

Professor, dr.phil., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Thomas Bloch Ravn

Museumsdirektør, mag.art., Den Gamle By.

Thomas Riis

Professor, dr.phil., Historisches Seminar der Universität Kiel.

Camilla Schjerning

Museumsinspektør, ph.d., Odense Bys Museer.

Deborah Leigh Simonton

Associate Professor, BA, MA, PhD, Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Søren M. Sindbæk

Sapere Aude Research Leader, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Lisbeth Skjernov

Museumsinspektør, cand.mag., Den Gamle By.
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.

Peter Skriver

Lektor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter.

Poul Sverrild

Museumschef, mag.art., Forstadsmuseet.

Mikkel Thelle

Leder af Dansk Center for Byhistorie og adjunkt, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Kristian Buhl Thomsen

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet/Dansk Center for Byhistorie.
Læs mere

Mette Thøgersen

Museumsinspektør, ph.d., Østfyns Museer.

Jens Toftgaard

Kulturarvschef, ph.d., Odense Bys Museer.
Næstformand, Dansk Komité for Byhistorie.

Jens Topholm

Stadsarkivar, cand.mag., Aalborg Stadsarkiv.

Allan Tønnesen

Antikvar, Valby.

Jakob Ørnbjerg

Ph.d., Nordjyllands Historiske Museum.