Gamle huse i Assens: Jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Assens købstads bygrunde 1682-1863

Gamle huse i Assens: Jævnføringsregister over ejendomsnumre samt grundejerfortegnelse for Assens købstads bygrunde 1682-1863

Byhistoriske hjælpemidler 4.
Otto Jonasen
Dansk Komité for Byhistorie, 1981.